Да бъдем деца заедно с нашите деца – родители и деца заедно в училище и в игрите

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
14/06/2017 - 15:00

 

Родителите са първите и постоянни учители на детето. Те играят съществена роля, за да подпомогнат децата си да учат. Семейното учене е мощен инструмент за достигане на някои от най-уязвимите групи в нашето общество.

„Excellence in Schools”,  p. 53 DfEE

Казвам се Даниела Велчева и съм начален учител в СУ „Вичо Грънчаров“, гр. Горна Оряховица. През настоящата учебна година моите ученици са във втори клас.

Училището и семейството имат една обща цел: личностно развитие на детето като самостоятелна, инициативна и автономна личност, поемаща отговорност за собствената си реализация. Затова ние трябва да си сътрудничим успешно и да бъдем равностойни партньори.

Постмодерното общество налага да се изгради нов модел на партньорски взаимоотношения с родителите. В последните години съществува тенденция към намаляване на времето за общуване между деца и родители. Затова още в началото на първи клас започнахме да си партнираме с родителите, с цел децата да получат необходимото цялостно възпитание и образование.

В началото на учебната година  в първи клас проведох урок по четене, а във втори клас – по математика, пред родителите. По време на уроците родителите наблюдаваха и се запознаха с начина ми на работа с децата, с дидактичните методи и софтуерите,които използваме – „Енвижън“, "Bee Bot" „Джъмпидо“ и таблети и смарт телефони.

През м. ноември 2015 г. проведохме Седмица на бащата, в която активно се включиха бащи на децата от класа, като идваха в часовете, разказваха им за професиите си,  показваха им какво и как работят и заедно извършваха дейности, характерни за професиите им. Четоха им от любимите си детски книжки. В четенето се включиха и баби, като четенето преминаха под наслов „Бабо, приказка ми прочети“. Тази година Седмицата на бащата бе под мотото „Баща на място“. Отбелязахме я чрез съвместни игри между децата и бащите им, футболна среща между бащите и забавни игри с децата и майките им.

Активно си партнираме и с Горнооряховски младежки парламент. Заедно с тях през  есента на 2016 г. проведохме спортни дейности „Да спортуваме с мама и тати сред природата“. Проведохме спортни игри „Игри в играта“-Намери съкровището“, които се осъществиха по асфалтирания път към хижа „Божур“/природна местност в околностите на града/ и продължиха на „Божур поляна“. В игрите участваха децата заедно с техните родители в екип. След това мероприятие родителите изявиха желание да осъществяваме повече такива съвместни разходки и забавления. През пролетта отново организирахме съвместна разходна, посветена на Първа пролет и Великденските празници. Деца и родители играха заедно сред природата, забавляваха се, а родителите имаха възможност да прекарат повече време с децата си и да отново „да бъдат деца“.

 

Родителите се включват активно и нашите празници. В първи клас имахме „Празник на буквите“. На него родителите участваха заедно с децата си в състезателни образователни игри. По повод Международния ден на жената 8 март, отново имахме игри, но този път те бяха между децата и техните майки. В тези игри показаха близостта на децата с майките им и им помогнаха да се сближат още повече.

Тази година децата  пожелаха да участваме в конкурс за мартеница „Пижо и Пенда“. Изработихме  голяма мартеница, за което ни помогнаха  родителите. Използвахме времето, през което бяхме заедно  за разговори с тях, родителите се опознаха още повече и започнаха да поддържат активни контакти помежду си. А резултатът от тази съвместна дейност е Специалната награда на журито за най-голяма мартеница.

Родителите приеха и идеята ми да помогнат на децата си при изработването на първия им лапбук, който беше на тема от учебното съдържание по Околен свят. Следващите, на тема „С хвърчащата класна стая в страните от ЕС“, децата успешно изработиха сами.

За да могат родителите да са информирани за работата на децата им училище и часовете, създадох сайт на класа. В него публикувам информация за дейностите, в които участват децата им, резултатите от работата им и всичко свързано с тях, което би им помогнало да бъдат по-близо до децата си. / http://danielavelcheva.weebly.com/   При спешно съобщение лично се свързвам с всеки един от тях по скайп, за да мога да получа веднага обратна информация. По същия начин се свързват и те с мен, което много улеснява комуникацията между нас.

Родителите изявяват желание да участват и в екскурзиите ни и планираме през следващата учебна година да осъществим такава.

Всички тези възможности за включване на родителите в образованието на техните деца създават една нова среда, в която семейството и децата са във фокуса на вниманието. За да се случи това, са необходими съвместните усилия учителите и родителите. Но преди всичко, необходима е промяна в нагласите на хората и осъзнаване важността на активното родителско участие в образованието и живота на техните деца. А при нас това е осъзнато и дава добри резултати.

Даниела Велчева, начален учител в СУ „Вичо Грънчаров“, гр. Горна Оряховица

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин