Трудности в училище

Вашата подкрепа, търпение и доверие са най-важни за детето ви.

Трудности в училище

Ако детето ви се затруднява да чете и да пише, това ще фокусира вниманието ви, но не бива да забравяте, че затрудненията и предизвикателствата, които среща вашето дете в училище, не се свеждат само до затрудненото усвояване на учебния материал. Трудностите с ученето може да са довели или да доведат, ако не се вземат мерки, до ниска самооценка, предизвикателно поведение, отхвърляне от връстниците. Трудностите в училище стават особено явни в периодите на преход, когато обстановката за детето се променя и то реагира с повишена тревожност на стреса от това.

Тук сме събрали информация, която да насочи вниманието ви към различните затруднения, които може да срещне детето ви в училище, както и възможни подходи за справяне с тях.

Работната памет включва съзнателната обработка и управление на информацията, необходима за изпълняване на сложни когнитивни задачи, като учене, разсъждаване и разбиране. Описват я като „...
Несъмнено отношенията между учители и родители са деликатни, особено когато става дума за различни гледни точки за методите на действие. Често това става повод за трудни разговори, отдръпване,...
Скъпи родители, ето няколко изпитани съвета, които биха могли да улеснят периода на преход от детска градина към училище за детето ви, за вас и учителя, който ще работи с него в първи клас. 1. Още...
Всички очакваме от училището да дава крила на децата ни. Но рядко се замисляме, че за да го направи, то има нужда от подкрепата на всички ни - родители, бизнеси и институции. Ние в Център за...

Много от дейностите в клас, свързани с четенето, писането и математиката, изискват участието на работната памет. Така, например по време на диктовка, детето трябва да задържи в ума си... 

Много е важно както родителите на детето с увреден слух, така и специалистите и педагозите, работещи с него към момента на записване в първи клас, да обединят усилия в намиране на най-подходящото училище, в което то да продължи ...

Често, за да бъдат активни и ангажирани в образователния процес на децата си и в училищния живот, родителите очакват знак, че са добре дошли и желани като партньор в училището или имат нужда от...
Скъпи родители и професионалисти в образователната сфера, С какви емоции и мисли очаквате 15-ти септември? Празник ли е за Вас първият учебен ден или врата, преди която Ви очакват десетки...