Материали от Международна конференция ПО 2019

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon

 

 

Материали от Международна конференция Приобщаващо образование 2019

Социално емоционално учене

гр. Поморие, 5-6 октомври

 

5.10.2019 (събота)

Приобщаващо образование, социално емоционално учене и поколение Z - за какво въобще говорим?  д-р Ива Бонева, изпълнителен директор на Сдружение за споделено учене ЕЛА

Социалното приобщаване като форма на организация на общността – Салтанат Мурзалинова-Яковлева, ръководител на Център за социални приобщаващи програми, Алма-Ата, Казахстан

Ефективни приобщаващи училища: колко важно е социално емоционалното ученеЛорън Кацман, изпълнителен директор на Център за специално образование и лидерство в САЩ

Училището има смисъл, когато е Едно училище за всички:

Презентация на Лилия Аракчиева, ръководител на програма „Едно училище за всички“Сдружение за споделено учене ЕЛА

Презентация на Цветан Кадиев, ръководител на програмата „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“, Сдружение за споделено учене ЕЛА

 

6.10.2019 (неделя)

   
Как училището може да обучава ума и сърцето? – Марина Кларксън, психолог, учител и обучител
 

Взаимоотношения и взаимовръзки в училищевидео и дискусия с модератор Екатерина Русева, Сдружение за споделено учене ЕЛА

 

Паралелни ателиета по групи:

Ателие 1:   Диференцираното преподаване – най-прекият път към приобщаване в класната стая – Димитър Лазаров, Сдружение за споделено учене ЕЛА

Ателие 2:   Четири управленски рамки - в помощ на директорите – д-р Ива Бонева, Сдружение за споделено учене ЕЛА

Ателие 3:   Глобалното гражданско образование като начин за социално емоционално учене – Лилия Кръстева-Пеева, Сдружение за споделено учене ЕЛА

 

Ателие 4:   Укрепване на чувството за принадлежност чрез интегрирано социално, емоционално и академично учене в училищед-р Колин Гасамис, преподавател във Вашингтонския университет, Сиатъл

 

>>>ГАЛЕРИЯ СЪС СНИМКИ<<<

Очаквайте скоро - Анализ на Обратната връзка от участниците в Конференцията!