Изпратете ни своята добра практика и я представете пред колеги от цялата страна

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
07/02/2018 - 16:30

 

Като част от кампанията на Център за приобщаващо образование „Дни на приобщаването“ 2018, каним Вас – учителите, директори и специалисти в училище да споделите свои вдъхновяващи и успешни практики, които смятате, че Вашите колеги от други училища също биха могли да приложат.

 

Изпратете ни своята практика и се включете като презентатор в Национална конференция „Приобщаващи образователни практики“ 2018.

Насоки за теми:

Тема: Успешна работа в екип /практиките в тази тематична област ще имат приоритет/

 • Какви успешни практики прилагате, за да улесните работата в екип в училище?
 • Как подпомагате колегите си като част от съвместната Ви работа?
 • Как разрешавате възникнали конфликти по време на екипната си работа?
 • Как търсите помощ от колеги?

 

Тема: Приобщаващи практики за директна работа с учениците

 • Как успявате да адресирате многообразието от способности и потребности на своите ученици в  часовете по предмети или в часа на класа?
 • Как подготвяте уроците така, че да дадете възможност всички деца да учат и участват в часа?
 • Давате ли активна и конструктивна обратна връзка на учениците си относно поведението и представянето им в училище?
 • Насърчавате ли учениците си да изпробват и използват разнообразни стратегии, подпомагащи ученето?
 • Как организирате времето и пространството в класната стая така, че да подпомогнете активното учене на всяко едно дете в класа?
 • Имате ли практика да се допитвате директно до учениците за това как те биха искали да учат и какво би им помогнало.

 

Тема: Приобщаващи практики за партниране с родители и общността

 • Как Вашето училище привлича подкрепата на родителите за своите идеи и инициативи?
 • Имат ли възможност самите родители да поемат инициативата и да бъдат водещи в съвместни начинания и проекти?
 • Какво прави Вашето училище, за да привлечете подкрепа и ресурси от по-широката общност – квартала, града, общината, другите местни институции, областта?
 • Как си партнирате ефективно с местните институции и неправителствени организации, бизнес?
 • Какви са основните принципи, които спазвате при тези партньорства, за да осигурите по-добри възможности за качествено образование, безопасност и активно участие на децата?

 

Кой може да участва:

Учители, директори, зам.-директори, възпитатели, психолози, логопеди, ресурсни учители - всички, които работят в училище. Както и учители в детска градина, които могат да представят своя съвместен опит с колеги от училище.

Как можете да участвате:

Очакваме Вашите практики (максимум 2 стр.) и снимки (до 3 бр.) на имейл адрес: 

priobshti.se@cie-bg.eu, заедно с: три имена, позиция, училище и град, за кой образователен етап е приложима практиката, както и контакти за връзка с Вас.

Срок за участие: 15 март 2018 г.

Професионално жури ще разгледа получените текстове и ще отличи най-вдъхновяващите практики, а техните автори ще бъдат поканени да ги представят на специално събитие - Национална конференция "Приобщаващи образователни практики" 2018, която ще се проведе на 14 април 2018 г. в гр. Велико Търново.

Състав на журито: проф. д-р Силвия Николаева, СУ „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Ваня Божилова, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика; Юлия Генова, учител в ОУ „Христо Ботев“, с. Долни Пасарел, бивш учител на „Заедно в час“, Виктория Троянова, Център за приобщаващо образование, Маргарита Аспарухова-Кандиларова, Център за приобщаващо образование, Елисавета Таракджи, Център за приобщаващо образование.

 

Категориите, в които ще бъдат представени презентациите по време на конференцията са:

 • Практики с ученици в начален етап
 • Практики в прогимназиален етап
 • Практики в гимназиален етап
 • Екипност и екипна работа

 

Всички практики ще бъдат качени на сайта priobshti.se

Екипът ни ще се свърже допълнително с покана за презентиране и доуточняване на подробности до 25 март 2018г.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

*ЦПО няма да публикува снимки и текстове, които разкриват лична информация за деца или ги поставят в риск, както и ако уронват по някакъв начин достойнството на деца и възрастни. Текстовете и снимките подлежат на редакция с цел подобрявате на качеството им за целите на публикацията, но авторите ще бъдат цитирани с имената си и ще останат собственици на авторските права за тях.

Ние в Център за приобщаващо образование имаме строга комуникационна политика по отношение на използването на лични данни и изображения на деца. Затова, ако решите на снимките да присъстват и самите деца, моля подсигурете писмено разрешение от родителите им, копие от което трябва да ни изпратите.

 

Повече за Кампанията „Дни на приобщаването“ 2018 очаквайте в началото на месец април.

Сайтът Priobshti.se насърчава споделянето между професионалисти, с грижа към техните усилия и в името на по-добро образование за децата на България.

 


Ако искате да почерпите вдъхновение или просто да прочетете какви техники и стратегии използват Вашите колеги в работата си, посетете рубриките ни:

В Кампанията "Дни на приобщаването" 2016

Споделени добри практики

 


В Кампания Дни на приобщаването 2017

Приобщаващи практики в класната стая

Практики за приобщаване на широката общност към училищния живот


Добри практики споделени от учители, родители, специалисти.

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин