”Използване на дидактически игри в обучението по математика” - Иванка Славкова, V СОУ "Христо Ботев"- гр. Монтана

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
06/04/2017 - 15:15

Споделяме с Вас отново част от педагогическите практики, които получихме миналата година в рамките на Кампанията Дни на приобщаването 2016.

Включете се и Вие като ни разкажете за Вашите приобщаващи практики в класната стая!

Вижте как на: Дни на приобщаването 2017

 

 

Добра практика: ”Използване на дидактически игри в обучението по математика”

 

Резюме:

Децата идват в училище с горещото желание да се учат, с огъня на любопитството и интереса. Много важно да се съхрани този интерес и да се пренесе в годините на обучение. Отношението на учениците към математиката в периода 5-6 клас се характеризира  със снижаване на нейната популярност. Добиването и отработването на основни математически знания и изчислителни навици е често еднообразна и неособено интересна, но важна дейност. Това изисква прилагането на различни нетрадиционни подходи към усвояването им. Един от най-успешните пътища за постигане на педагогическите цели е организацията на ефективна игрова дейност. За децата добре организираната игра е труд и учене. Тя облегчава преодоляването на трудностите, запазва и развива отношението към научаването на нещо ново като удивление, откритие, удовлетворение.  На такива уроци се изработват умения за внимание,  концентрация, самостоятелно мислене, любознателност, развива се фантазията, повишава се самочувствието на учениците, изработват се навици за групова и екипна работа. Умелото използване на подходящи дидактически игри води до успешна реализация на идеите за приобщаващо образование.

 

Кои са ключовите фактори, които спомогнаха реализирането на Добрата практика?

Основен фактор е желанието на учителя да разчупи статуквото на „традиционния” урок по математика. Проучването на подобни практики ме доведе до идеята да положа повече усилия за разнообразяването на часовете. Положителните преживявания на учениците водят до повишаване на мотивацията им в учебната работа и до отлични резултати от обучението.

Опишете в детайли (стъпка-по-стъпка) етапите от реализирането й:

Реализирането на практиката премина през следните етапи:

 • Проучване на теоретични постановки:
 • Проучване на съществуващи практики:
 • Изработване на подходящи дидактически материали: 
 • Реализация на вече изработените и проучени игри през учебната година:
 • Описание и оформяне на наблюденията от проведената практика:
 • Споделяне на практиката с колеги.

Пред какви предизвикателства се изправихте при реализирането й?

Желано предизвикателство за мен бе да оставя „утъпканата пътека” и да направя нещата различни. Като основна цел на обучението в моите часове реших да бъде удоволствието от ученето.

Кое беше критично важно за реализирането й?

Не мога да кажа, че съм имала пречки в  работата си или някакви критични моменти и ситуации. Винаги съм имала  подкрепата на колеги, ръководство и ученици.

Как измервате успеха си (ключови индикатори)?

Основен критерий за успеха на правеното от мен е ведрата и позитивна атмосфера в учебната стая. Щастливите усмивки и желанието за учене са най-добрия индикатор. Не на последно място и оценките на учениците се повишават.

Какво научихте по време на реализирането?

Научих много нови техники, технологии, инструменти за оптимизиране на обучението по интересен и ефективен начин. Запознах се с много интересни възможности за подобряване на работата ми. Мотивирана съм показаната практика да превърна ежедневно използван метод за работа.

Какво бихте посъветвали учителите, които искат за последват Вашия пример?

Успешният човек работи с удоволствие. Успешните ученици учат с удоволствие. Всеки учител може да създаде атмосфера на позитивизъм, удивление пред възможностите на науката и увереност в постигането на поставените цели. Посочената от мен практика не е откритие, всички ние сме запознати с възможностите на дидактичните игри в обучението, но се улисваме в преследването на «големите цели» от правилници и изисквания. Всеки човек обича да играе, особено ако е дете. Играта в учебния час дава възможност да се включат и деца, които трудно се справят в традиционни ситуации. Имат възможност за изява, тези които трудно общуват с другарите си. Ако използвате умело дидактични игри ще имате мотивирани ученици. Ако имате мотивирани ученици ще постигнете всяка учебна цел.

 

При организирането на дидактически игри е необходимо да се придържаме към следните основни положения:
 • —Правилата на играта трябва да бъдат прости и ясно формулирани.
 • —Играта трябва да дава възможност за необходимата мисловна дейност за постигане на поставените педагогически цели.
 • —Дидактическият материал трябва да е сполучливо подбран.
 • —Всеки ученик да бъде активен участник в играта.
 • —В процеса на играта учениците трябва да излагат разсъжденията си математически и граматически грамотно.

 

ИГРИ:

Математическо лото

Всеки ученик получава голяма карта със задания и множество от малки карти със съответните отговори. Целта на играта е голямата карта да се покрие с правилните отговори от малките карти.

Лото -величини

Лото -обикновени дроби

Методически забележки:

-Малките карти могат да се подберат така че при подреждането им да се получи картина, дума, изречение или ако остават празни места да се направи съответстващата проверка.
-Играта може да се ползва в различни етапи на усвояване на знанията и носи голям потенциал
 
 
Математическо домино
За игрите от този тип се изготвят четен брой карти  съдържащи формули, графики, чертежи, понятия, твърдения и т.н. Целта на играта е те да бъдат свързани в своята логическа последователност. Побеждава този, който успее пръв да ги подреди.
 
 
Методически забележки:
-Играта е подходяща за групова работа.
-Удачно е да се използва като форма на обобщение, преговор и затвърдяване на знанията, преди контролна или класна работа.-От всяка група /отбор/ е удачно да се избере арбитър – отлично справящ се ученик, който да следи за спазване на правилата
 
 
Математически “любовни двойки”
Изготвят се четен брой карти. На едната карта от двойката е записано понятие на другата съответстващото и определение. Всички карти се обръщат с ненадписаната страна нагоре. Учениците играят по двойки. Първият изтегля две карти, ако образуват “любовна двойка” ги отделя и има право на втори ход, ако не дава ход на втория играч.
 
Целта на играта е да се групират всички двойки понятия и техните определения. Побеждава този, който събере повече “любовни двойки“. Учениците трябва да помнят местоположението и съдържанието на вече използваните карти.
 
 
 
Математически лабиринт
На учениците се предлага поредица от примери за пресмятане. Определена цифра от отговора  показва кой е следващия пример, който трябва да се пресметне. Друг вариант  е да се свържат със стрелки междинните отговори при решаването на дадена задач
Целта на играта е да се получи правилна поредица от цифри или резултати и така да се излезе от лабиринта.
 
 
 
Познай думата
На учениците се предлага поредица от задачи /пресмятане или преобразование на изрази/. Подреждането на правилните отговори  по зададено правило води до получаването на определена дума.
 
Методически забележки:
Играта има голям потенциал.  От една страна се затвърждават  знания, от друга учениците научават  много нови термини, понятия и твърдения. Осъществява се успешна междупредметна връзка.  Учениците работят с повишена мотивация и интерес.
 
ИГРИ СЪСТЕЗАНИЯ
Оформят се отбори от ученици, които се състезават в решаването на математически задачи. Забавният момент е великолепен начин учениците да се мотивират за учебна дейност. Сполучливи са състезанията изработени по шаблона на популярни телевизионни такива. “Стани богат” се превръща в “Бъди умен”. “ключ от форт Боярд” става “Ключ към математиката” и т. н.
 
Методически забележки:
Подобен род игри са подходящи за преговор и обобщение на изученото. Възможен е разнообразен подбор от задачи. Спечелването на състезанието е желан момент и мотивира обучението и постигането на множество учебни цели.
 
СЮЖЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ИГРИ
На основата на подбран учебен материал се изработва сюжет “Откриване на съкровище” , “Приказна математика” или друго. Преодоляването на препятствия  /математически задачи/ е част от сюжетната линия, която води до желания успешен резултат.
 
Методически забележки:
Игри от посочения вид са особено обичани от учениците. Подходящи са най-вече в края на срока или учебната година. Те са особено сполучлив начин за преговор на изучения учебен материал.  Могат да включват  огромно разнообразие от  задачи предложени по забавен и интересен начин.

 

Иванка Славкова, старши учител по математика, V СОУ "Христо Ботев"- гр. Монтана

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин