Постигане на добри резултати в 7 клас на НВО по български език и литература

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
25/07/2018 - 17:00

Практиката беше представена на Конференция Практики 2018. Презентацията на Ралица Колева, както и останалите презентации на участниците, можете да разгледате на страницата Материали от Конференция практики 2018.

 

В този доклад са предложени  педагогически практики за постигане на добри резултати в часовете по български език и литература и за  добро представяне на национално външно оценяване в 7 клас. Предложени са подходи на педагогическо взаимодействие за подготовка за НВО и са постигнати добри резултати. Отчетен е приносът на  информационно-комуникационните технологии в часовете по български език и литература. Докладът има за цел да сподели опит, да предложи работещи методи и по този начин да допринесе за подобряване на състоянието на образованието в България.

 

Основно училище „Пенчо Славейков” е разположено в центъра на квартал Столипиново, гр. Пловдив. Жителите му са ромска сегрегирана общност, която общува помежду си изцяло на турски език и гледа само турска телевизия.  Учениците от ОУ „Пенчо Славейков” активно се включват в училищните мероприятия, участват в празници, рецитали и различни проекти. Пеят, танцуват, рисуват, моделират, печелят призови места в спортни състезания и конкурси. Това им помага да придобият самочувствие, да се социализират и интегрират в съвременното общество, да се почувстват значими. Но един конкурс, организиран всяка година от МОН, се оказва непреодолимо препятствие за тях и това е Национално външно оценяване. Повечето от учениците се провалят на теста, поради недоброто владеене на български език.

Учениците от училище „Пенчо Славейков” срещат най- големи затруднения в часовете по български език и литература. Недостатъчното общуване на български език, ограниченият речников запас, особеностите на битовата среда са причина за слабите резултати по учебният предмет. Материалът за седми клас по български език е доста труден дори за деца, чийто майчин език е българският. Много от учениците ни четат и пишат, но не разбират смисъла на прочетеното. Не вникват в условията на задачите в учебника и поради това губят интерес. Справят се успешно, когато са подпомогнати от учителя и им се разясни какво точно се очаква от тях. Поради това, че децата говорят на български единствено в час, те не разбират фразеологичните словосъчетания, играта на думи и богатството на речта. Когато останат сами пред тестовия лист, те се оказват безпомощни  и губят желание за работа. Много малко от тях четат условията на тестовите задачи. Повечето ограждат отговорите на случаен принцип.

Практиката се реализира през месец април с ученици от 7„г” и 7„д” клас, които се упражняваха с примерни тестове за НВО до датите предвидени за изпита. Представи се и открит урок пред г-н Делов – старши експерт по български език и литература.

  • VII „г” клас – професионална  паралелка от 24 момчета със специалност шлосер. Учениците са 14 годишни деца от ромски произход, с изявени спортни способности във футбола. Повечето от тях участват във футболния отбор на училището и завладяват призови места на много местни и областни състезания.  
  • VII “д” клас – общообразователна паралелка от 10 момичета и 16 момчета на 14 години. Половината от момчетата и момичетата са заинтересовани от учебния процес, а другата половина често отсъстват от учебните занятия, бързо губят интерес, не разбират учебното съдържание, поради лошото владеене на български език.

Основните  цели на приложената практика са:

  • Постигане на добри резултати но НВО
  • Развиване на умения за решаване на задачи от текстови модел
  • Затвърдяване  на знанията по Български език и литература
  • Повишаване на общата култура и грамотност
  • Развиване на умения за работа в екип
  • Ангажираност на всички ученици
  •  Повишаване мотивацията и потенциала за учене.

Информационните технологии се развиват изключително бързо и ако те се превърнат в ефективни и присъщи за образованието, то успехите и добрите резултати на учениците ще бъдат факт.

През цялата учебна 2016/2017 година в часовете по български език и литература използвам предоставения ми в кабинета компютър.  Презентации, филми, рецитали, портрети, езикови упражнения и още помощни материали от Интернет повишиха интереса на учениците към урока по литература. Такава учебна среда, снабдена с електронна техника е много по-подходяща за прилагане на съвременни начини за преподаване, дори ако няма отделен компютър за всеки ученик. При правилно организация на учебната среда един компютър е достатъчен за провеждане на ефективен процес на обучение.

За открития урок пред г-н Делов реших да използвам състезателният дух на учениците и да заложа на симулационната игра. Играта като метод за обучение е подходяща за всички възрасти.  Тя носи опит, създава особено усещане за освободеност от вътрешни ограничения, извиква стремеж към познание.

Урока премина под формата на преработен вариант на състезанието „Стани богат”.  Заимствах рамката на презентация от интернет, която беше с елементарни въпроси за трети клас. Замених въпросите с такива от един цял примерен тест за НВО 7 клас.

На всеки ученик беше раздаден примерният тест и лист за отбелязване на отговорите. На стената с мултимедия вървеше презентацията „Стани богат със знания” със съответните си звукови и картинни ефекти, които привлякоха вниманието на учениците. Класът бе разделен на два отбора, всеки от които излъчи по един капитан, който да съобщава верните отговори.

Първи получиха право да отговарят на въпросите в същинската игра, отборът получил най- много точки при отговорите на въпросите към текста за четене с разбиране. За всеки верен отговор съответният отбор получаваше полагащите му се точки и правото да отговаря на следващия въпрос. Състезателният дух беше пробуден, което от своя страна провокира учениците да се замислят върху въпросите и по един забавен начин да се упражняват за НВО. Всеки един отбор имаше възможност да работи в екип - да коментира въпроса и след това да предложи отговор.

Този начин на представяне на тест от НВО провокира интересът на учениците, засили мотивацията им и стремежа към победа. Естествено имаше и много грешни отговори, особено на въпросите свързани с граматиката. Като цяло часът премина интересно и забавно, с което се доказа, че мултимедийният урок има голямо предимство в сравнение със стандартния. Учениците бяха активните „играчи” и поискаха играта да продължи и в следващите часове.

На Националното външно оценяване по български език и литература бяха отчетени доста по- добри резултати от миналогодишните. 8,5 пъти е нараснал броят на оценките, различен от среден /3/ в сравнение с предходните три години.  

 

 

Ралица Колева – учител по български език и литература на 7 клас в ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Пловдив

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин