Добре дошли в първи клас! Родителите и училището

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
24/08/2018 - 09:45

Скъпи родители, ето няколко изпитани съвета, които биха могли да улеснят периода на преход от детска градина към училище за детето ви, за вас и учителя, който ще работи с него в първи клас.

1. Още при процедурите около кандидатстване, информирайте училището, ако детето ви има специфични нужди, които е важно да бъдат посрещнати.

Въпреки тази добре установена практика, сме наясно с тенденцията у нас да се случва именно обратното – родителите, притеснени от това те и детето им да не бъдат отхвърлени, прикриват тази важна информация. Често училищни практики стават основание на тези притеснения на родителите. Въпреки това ние от ЦПО вярваме, че откритият диалог между училището и родителите е нещо, което е важно да започне от самото начало. Важно е да знаете, че според Закона за предучилищното и училищното образование (2017 г.) Чл.7 (2) Приобщаващото образование е част от правото на образование на всяко дете. "Приобщаващо образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността." (ЗПУО, § 1, т. 22)

 

2. Инициирайте среща с директора, в която да го запознаете с трудностите, които би могло да срещне детето ви в училище.

В рамките на тази среща се информирайте за политиките за училищната безопасност на конкретното училище, правилата, ресурсите,  ограниченията на училищната среда и стъпките, които се налага да бъдат взети, за да бъдат посрещнати специфичните нужди на вашето дете.

3. Срещнете се с учителя на детето ви, колкото се може по-скоро. Използвайте това време, за да представите себе си и детето си.

От полза на вашия учител би било да представите кратко портфолио на детето си с информация за неговото състояние, важни документи, рисунки, ваши практики, всичко онова, което мислите, че би било от полза за учителя при работа с детето ви.

4. Опитайте се заедно да установите най-добрия начин за ефективна комуникация, в която да споделяте информация за вашето дете.

5. Своевременно информирайте училището за всички допълнителни изследвания, актуална медицинска информация, с която разполагате във връзка със състоянието на детето ви.

6. Подготвяйте се за родителски срещи, защото те са нещо важно – набележете си предварително важните въпроси, които ви вълнуват. Вие също сте активен участник в тези срещи.

7. Давайте ефективни обратни връзки на учителя за работата му, в които фокусът е детето ви.

 

*ЦПО позволява и насърчава използването на материала, адаптирането му и разпечатването му в полза на по-добрата комуникация между Училището и родителите.

Снимка: www.parentdish.co.uk

 

Стефка Чинчева, психолог, Център за приобщаващо образование

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин