„Индивидуалности в екип = Успех“

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
03/05/2017 - 11:30

Казвам се Галина Дингилева и работя като учител от малко повече от година. Приемам това, колкото за недостатък, толкова и за предимство в работата си. Работя като учител в група за целодневна организация на учебния ден (ГЦОУД, ПИГ). Най-голямото предизвикателство в работата ми не е как децата да напишат прилежно и дисциплинирано домашната си работа, а как да създам и организирам мотивиран екип от индивидуалности, тъй като групата ми е съставена от две паралелки втори клас.

Групата ми е с разнороден състав – деца с отлични постижения и талант в дадена област, деца от малцинства, билингви, деца в нестабилна семейна среда, без никаква мотивация. Най-трудното в работата ми е да оценя всяко дете като индивидуалност, да усетя силните му страни и да му помогна да ги разкрие и така да се почувства оценено, значимо, уникално. Това се опитвам да правя в заниманията по интереси с различни творчески дейнoсти в екип, които аз за себе си нарекох „Индивидуалности в екип = успех“. В творчеството , чрез екипна дейност, децата имат възможност да изявят себе си като личности, да се научат на взаимопомощ, да оценят другия и да се научат да уважават неговите способности.

Децата с добър краснопис написват текста, децата, които обичат да рисуват – рисуват илюстрациите, децата, които са сръчни и с добре развита фина моторика – изрязват, други – залепят и т.н. и всичко това става доброволно и с желание от тяхна страна. Първоначално, целта ми беше просто децата да се опознаят и да се научат да изразяват себе си чрез творчество, но след всяко следващо занимание в тях се развиваха качествата инициативност, взаимопомощ, воля и всеки следващ групов проект беше все по-завършен и уникален. Сред изработените  групови проекти са „Слънце на приятелството“ с лъчи от отпечатък на всички ръчички, табло „Моите мечти“, „Есенно дърво“ с отпечатъци, Проект „Зимен град“, табло за народните будители и много други. Всички тях включваме в постоянната изложба на нашата група, наречена „Ние се учим, творим и играем“.

Споделям с Вас приобщаващата практика „Моите мечти“, част от моя личен проект „Индивидуалности в екип = успех“.

Проект „Индивидуалности в екип = успех“ - Моите мечти

 

Целева група: Полуинтернатна сборна група от II а клас и II б клас на СУ „Христо Ботев“, гр. Съединение.

Необходими материали: Картон, цветна хартия, ножици, лепило, флумастери;

Цели:

 • Насърчаване на уменията за споделяне и самоизразяване;
 • Стимулиране на работата в екип;
 • Насърчаване към приемане на различните индивидуалности;
 • Стимулиране на качества като инициативност, отговорност, самостоятелност и други.

Резултати:

 • Развиване на умението за себеизразяване по различни начини – чрез слово и чрез рисунка;
 • Развиване на качествата толерантност и приемане на различието на другия;
 • Затвърждаване на екипната работа като успешен принцип;

Методи и подходи:

 • Беседа, дискусия;
 • Индивидуална работа;
 • Групова работа;
 • Работа в екип;

Човешки ресурс за реализиране на практиката: Учениците и учителят.

Същност на добрата практика:

Тъй като групата ми е съставена от две паралелки ученици, всекидневно наблюдавах проблемите й – стремеж към лидерство и незачитане на чуждото мнение, липса на споделяне и уважение, понякога дори агресивни прояви. В заниманията по интереси се стремях децата да споделят какво ги вълнува, да изслушват и уважават събеседниците си, да проявяват съпричастност, да се включват в групови занимания.

Така спонтанно се роди идеята за изработване на табло „Моите мечти“. Заниманието започна с беседа на тема „За какво мечтая“, в която всяко дете сподели мечтата си – от това да има домашен любимец до това да стане известен футболист или балерина. Децата се изслушваха с интерес и се вдъхновяваха още повече един друг. След това всеки трябваше да напише своята мечта на цветно листче по избор във формата на облак или да я изобрази в рисунка. От  „облачетата“ и рисунките „сглобихме“ табло, което нарекохме „Моите мечти“. Заедно с децата стигнахме до извода, че макар и мечтите на хората да са различни, това, което ни обединява е способността на мечтаем и стремежът мечтите ни да се сбъднат. Всяко дете беше изслушано и се почувства значимо. Груповата и екипната работа по изработване на таблото ги стимулира към взаимопомощ  за следващите ни проекти и в ежедневието като цяло.

 

Галина Дингилева, учител в ПИГ, СУ "Христо Ботев", гр. Съединение

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин