Международната класификация за функционирането на човека

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
30/08/2016 - 14:15

Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето, позната още като ICF, предлага общ език и рамка за описание на човешкото здраве и на различни състояния, свързани с него. Това е класификация на здравето и свързаните с него области, които ни помагат да опишем промени във функционирането и структурата на тялото, да опишем онова, което човек със здравословен проблем може да прави в ежедневното си обкръжение - нивото на възможностите, както и онова, което всъщност прави човекът в своето обичайно обкръжение - нивото на изпълнение.

Тези области са класифицирани от гледна точка на човешкото тяло, човешката индивидуалност и обществените конструкции посредством два списъка:

  •  списък на функциите и структурата на тялото и
  •  списък на областите на функциониране и участие.

Международната класификация представя понятията „човешко здраве” и „увреждане” в нова светлина. В нея се приема, че всяко човешко същество може да преживее нарушено/влошено здраве и по тази причина да преживее известна степен на увреждане. Това не е нещо, което се случва на малка група от човечеството.

Увреждането винаги представлява взаимодействие между особеностите на самия човек и тези на обкръжението, в което човекът живее. Но докато някои аспекти на увреждането са почти напълно вътрешни за човека, други са почти изцяло извън него. С други думи, както медицинският, така и социалният отговор на проблемите, свързани с уврежданията са еднакво подходящи – ние не можем напълно да отхвърлим нито единия вид намеса, нито другия.

Накратко, един добър модел на уврежданията би бил този, който синтезира (обединява) постулатите на медицинския и социалния модел, без да допуска грешката да ограничва цялостното и да сведе комплексния възглед за уврежданията до един от неговите аспекти. Този по-полезен модел на уврежданията е био-психо-социален модел. ICF се основава на този модел, който представлява обединение на медицинския и социалния. С този синтез ICF осигурява една гледна точка, съгласувана с различните аспекти на човешкото здраве: биологично, индивидуално и социално.

Превод Център за независим живот
 
 
Изтеглете:
 
Текстът на Международната класификация за функционирането на човека е преведен на български език и любезно предоставен от Център за независим живот.
Причината да го публикуваме именно сега, в раздела посветен на реформата в образованието е, че Класификацията представлява реформа в разбирането какво е увреждане, разбиране което не насочва вниманието към дефицитите, а към възможностите на човека. Този хуманистичен принцип е и един от принципите и на ДОС Приобщаващо образование. Надяваме се той да бъде реализиран в практиката при работа с децата, така че те да могат да развият напълно своите възможности. Ако това е вашата първа среща с него, отделете си време, за да го разгледате и да осмислите неговия реформаторски подход.

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин