Агресията като начин на детето да изрази своя протест и да поиска внимание

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
05/01/2015 - 16:00

Когато детето в училище се държи агресивно, обикновено възрастните осъждат неговото поведение и го наказват, назидават го, като така само усложняват трудната ситуация. Детето моментално получава етикета: ”лош”, „невъзпитан”, „побойник”.

Рядко се замисляме какво провокира тази агресия, какви са причините за това поведение. 

Агресията може да е желанието за нанасяне на вреда на друг, но често тя носи защитен характер, проявява се в момент на опасност, като свойство на личността, което се изразява в разрушително поведение на външния свят, в протест срещу морала и нормите, неодобряване на случващото се. Често в основата на агресивното поведение стои ниската самооценка, неувереността в себе си, желанието да бъдеш забелязан.

Агресорът често е жертва на някой друг, по-силен и по влиятелен от него.

Децата с агресивно поведение привличат около себе си свои съмишленици, независимо дали помощници или пасивни наблюдатели, което допълнително разширява кръга на участниците в конфликти.

Английският термин булинг (тормоз) характеризира действия, които макар и да не са обект на правозащитната система, имат негативен характер. Тормозът в училище е явление, при което едно дете (или група деца) наранява, унижава или плаши друго дете целенасочено отново и отново. Без да се причинява реално физическа болка или травма, налице са унизителни физически закачки, иронично отношение, расистски подхвърляния, изнудване, разпростряняване на лъжливи слухове, онлайн провокации.

Културата на учениците има собствени ценности и норми и е различна от тази на възрастните. Децата създават собствена култура и йерархия: експериментират с различни роли, стратегии и оценяват ефективността им в постигането на целите. Искат да бъдат видяни и следвани, да са силни и доминиращи.

Задачата на възрастните е да помогнат да се преодолеят трудностите в емоционалното развитие. В тяхната основа лежат обидата, страха, болката от унижение. Всички те възникват заради неудовлетворяване на потребностите на детето от любов и близост с доверен възрастен, приемане от връстниците. Причини могат да бъдат също строгите наказания, минималния контрол, различие в стиловете на възпитание на двамата родители вкъщи и много други.

Детето има нужда да получи признание, да бъде подкрепено, да споделя.

Да превърнем училището в безопасно място се оказва сериозно предизвикателство за всеки един от нас, но единствено осигуряването на спокойна и сигурна среда, би позволило на децата ни да развиват потенциала си без притеснение, да се чувстват щастливи и свободни, да растат достойни и уважаващи себе си.

 

 

Прочетете още:

Дейности, които ще помогнат на учениците да опознаят себе си и да повишат своята самооценка

Център за приобщаващо образование

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин