Карти за отговор за малките ученици

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
12/11/2018 - 09:00

Индивидуалното изпитване често поражда тревожност у учениците. Вероятно и Вие имате в класа си ученици, които никога не вдигат ръка, дори когато знаят и могат.

Играта с карти за отговор помага на онези деца, които се притесняват, да участват активно в часа. Тази игра е подходящ начин да включите и учениците, които по-трудно се справят с учебния материал.

Предварителната подготовка отваря пространство за творчество и възможност за групови задачи.

Добавената полза за учителите е, че бързо и лесно ще получите представа както за индивидуалния напредък на учениците, така и за нивото на целия клас по конкретния предмет.

 

Може да дадете задачата за изработване на картите за домашно или да отделите време в края на часа (няколко поредни часа), в което учениците да изработят по 1-2 карти. Бихте могли да си партнирате и с учителя по Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество или друг колега и да дадете съвместен проект. Изработването на карти може да бъде зададено и като работа по групи-отбори, които заедно да измайсторят различни карти. Поканете децата да рисуват, да принтират и залепят или да ползват изрезки от списания.

 

Грешно - вярно

Направете карти „Вярно“ и “Грешно“ или такива с усмихнато и тъжно човече.

Учителят чете различни твърдения. Учениците могат да отговарят само с вдигане на карта. Всички отговарят едновременно. Учителят брои кои отговори преобладават. Целта е всички ученици да се съгласят с един отговор. Ученик по желание аргументира отговора на класа.

Умения, които учениците развиват: да обсъждат и дебатират, да преговарят, да измислят решение, да стигнат до консенсус.

 

Съгласен - несъгласен

Отново с карти, които децата предварително изработват.

Учителят казва едно твърдение, напр. „Всички хора са различни“. Децата избират дали да вдигнат карта „Съгласен“ или „Несъгласен“.

Умения, които учениците развиват: Играта ще даде възможност на учениците да разсъждават и да аргументират мнението си. Тук няма правилен и грешен отговор. Целта е да провокираме дискусия и да поканим учениците да споделят своята гледна точка.

 

Признаци

Учениците сами правят 4-5 карти като написват на тях думи в различни категории, зададени предварително от учителя (напр. Бозайници, Геометрични фигури, Държави и т.н.). Изберете категориите взависимост от предмета, по който преподавате и/или урока, който изучавате в момента.

В часа: Учителят казва някакъв признак (напр.: „Живее в саваната“, „Има 4 страни.“, „Столицата е Париж“,  и т.н., а учениците трябва да вдигнат картата, която отговаря на казаното от учителя описание.

Учителят постепенно усложнява условието. В хода на играта учителят може да посочи ученик, който да разкаже повече за своята карта.

 

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин