Управление на класната стая: Какво е важно да си припомняме

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
06/03/2019 - 09:00

Управление на класната стая
 

Много често в забързаното ежедневие, с натоварения график и хилядите задължения, които имаме, забравяме да обръщаме внимание на някои простички неща, които иначе знаем като учители.

Как класната стая да продължи да бъде място, в което децата се чувстват комфортно, участват активно, изследват себе си и другите и учат за света и за живота в него?

Какво е важно да имаме предвид в класната си стая и да си го напомняме всеки път, когато сме се дистанцирали от училищния живот през почивните дни и връщайки се обратно в училище усетим, че ентусиазмът ни спада?

1. Да разберем поведението на учениците

Поведението е онова, което виждаме на повърхността. Но под повърхността стоят много други фактори, които е добре да отчитаме, когато планираме стратегии за подкрепа. Важно е да имаме предвид мислите и чувствата на детето, неговите ценности, вярвания, приоритети в този момент, неговата житейска история, нуждите му, страховете му.

Всяко поведение има причина. Независимо от какво е провокирано, поведението винаги има цел и се повлиява от контекста. Основната му функция е да бъдат получени желаните стимули или да бъдат избегнати неприятните.

 

2. Да сме наясно с мотивацията

 • Открийте Вашата мотивация да сте тук. Да сте учител. Да преподавате на точно този клас.
 • Какви са целите на учениците, техните очаквания, планове за бъдещето? (Можете ли да им въздействате?)
 • Какво е ценно за учениците Ви?  А за Вас самите?

 

3. Да бъдем  уверени е себе си

Учениците усещат, когато не сте колебливи и несигурни, както в поведението си, така и в посланията, които им давате. Дори да не се чувствате достатъчно уверени, опитайте се да се престорите. Така и учениците Ви ще са по-спокойни.

 

4. Да познаваме добре с децата и техните истории

 • Отделете време за да запознаете с историите на учениците си.
 • Научете повече за културата им - вярванията им, ценностите на общността, обичаите и традициите.
 • Обсъждайте ги с учениците, като се опитате да включите темите в часовете.
 • Поканете децата да задават въпроси, които биха има помогнали да научат повече за съучениците си.

 

5. Да бъдем организирани

Добрата организация и подредбата са ключът към добре управляваната класна стая. В противен случай ще цари хаос.

Организирайте пространството, така че да е удобно за всички.  Нека всичко си има свое място. Използвайте картонени кутии за да сортирате материалите, папки, класьори, допълнителни етажерки, ако е необходимо.

    

6. Да заявяваме много ясно очакванията си

 • Уверете се,  че учениците знаят точно какво се очаква от тях във всеки един момент.
 • Давайте кратки и ясни инструкции.
 • Уверете се, че „всички са на една и съща страница“.

 

7. Да демонстрираме и акцентираме на поведението, което искаме да виждате по-често в клас и училище

 

8. Да мислим като учениците си, но да действаме като възрастни

 • Покажете на децата, че имате много общо по между си, но Вие сте в различна роля в класната
 • Вие сте техен учител, но сте също и: организатор, ръководител, преподавател, последовател, наблюдател и т.н.

 

9. Да подкрепим децата да се чувства ангажирани в дейностите

 • Подкрепете учениците и ги окуражете да участват.
 • Дайте на всяко дете специална роля или го окуражете само да открие своята.
 • Бъдете фасилитатор, не доминирайте.
 • Позволете на децата да имат контрол над случващото се.
 • Дайте на учениците право на избор.

 

10. Да говорим за различието в класната стая като ценност.

 • Дискутирайте с децата защо всеки е ценен и всеки е уникален и специален
 • Насърчете  децата да търсят приликите помежду си, да научат за начина на живот на другия, без да бъдат осъдителни, бъдете техният пример за отношения на приемане  и уважение.

 

11. Да осигурим рутина

 • Нека да е ясно за всички, че занятията винаги ще започват със забавна дейност (ако Вие припознаете подобен старт, разбира се)
 • Предсказуемият график, правилата и структурираните преходи между дейностите са част от създаването на пространство, в което децата  знаят във всеки един момент какво да правят и какво се очаква от тях.

 

12. Да създадем заедно харта на класа/конституция на класа

 

13. Да създадем връзки и предпоставки за взаимодействие между учениците

 • Не пропускайте възможност да предложите на децата да се включат в ролеви игри

 

14. Да създадем усещане за общност

Усещането за общност е ключово за здравословния психосоциален климат в класната стая. Не може да очакваме от учениците да учат и да се ангажират със случващото се в клас, ако не се чувстват част от него и не осъзнават своя принос. Важно е децата да се чувстват част от общността и ходенето на училище да им носи рабост.

 

15. Да изградим доверие помежду си

Демонстрирането на уважение, отчитането на емоционалното състояние на учениците и възможността за индивидуални разговори са ключови за изграждането на отношения на доверие между учителя и учениците.

 

16. Да уважаваме учениците и да отбелязваме напредъка им

Бъдете искрени с децата!

Бъдете себе си!

 

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин