Визуализацията като част от ученето – разработване на мисловни карти

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
09/12/2014 - 11:30
Разработване на мисловни карти

 

Мисловните карти са един от най-добрите начини човек да организира знанието си по определена тема, да представи визуално идея или концепция.

След като усвоите основните принципи на изготвянето на мисловни карти, ще можете да ги адаптирате към индивидуалните си нужди, стил на учене и според желаните резултати.

Всяка мисловна карта започва с една концепция поставена в центъра, която може да бъде представена от дума и/или изображение. Може да съдържа визуални елементи като кръгове, квадрати и други символи, рисунки или снимки.

Разклоненията водят началото си от централна концепция и могат да бъдат направени в различни цветове и форми.

Всяко разклонение може да бъде представено по много начини ида бъде свързано с останалите разклонения. Обикновено, когато се използват думи, се използва по една ключова дума за всяко разклонение.

http://www.mindmeister.com/

Мисловните карти могат да се разработват и чрез изрязване и апликиране.

Направете своя уникална карта като използвате пластелин, пластмасови или дървени фигурки, цветни картончета или други материали, които имате под ръка.

Разновидност на мисловните карти е хронологичната линия. Можете да я използвате, за да опишете ключови събития от дадена история. Ако децата не четат, можете да използвате опростени илюстрации на ключови думи или герои.

Подобна линия на събитията можете да използвате, за да отбелязвате напредъка на цялата група деца. Можете да направите пътечка от листа формат А4 в стаята и заедно с децата да рисувате онова, което се случва докато сте заедно, като всички обсъждат и избират какво да бъде нарисувано на вашата обща хронологична линия.

Бихте могли да представите и дневния режим на детето по интересен и забавен начин.

 

Друг вариант на мисловна карта е стълбицата. Може да подредите стъпаловидно събитията като ги степенувате по хронологичен ред или по важност.

                

Защо използването на мисловни карти е важно за детското развитие?

  • мисловните карти улесняват, както процеса на преподаване, така и процеса на учене
  • мисловните карти помагат за синтезирането на голям обем от информация по една тема или една идея
  • мисловните карти помагат, както за запаметяването, така и за припомнянето и използването на информацията след това
  • структурата на мисловните карти наподобява структурата на мозъка – информацията не е линеарна, а е представена като мрежа от взаимосвързани елементи. Това означава, че информацията се съхранява в мозъка чрез логически различни пътеки и всяка от тях може да доведе до разгръщане на цялостната картина.
  • мисловните карти подпомагат развитието на уменията за учене и са добър помощник и активатор на паметта.

 

Линкове:

http://www.mindmeister.com/

http://www.mindmapping.com/

http://www.worksheetworks.com/miscellanea/graphic-organizers/star.html (тук можете да създадете и принтирате свои шаблони за мисловни карти)

 

Още за мисловните карти можете да прочетете в книгата на Тони Бюзан "Твоят ум може всичко".

 

Публикацията е продукт на съвместната работа на Център за приобщаващо образование по проект "Училището е и мое право".

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин