Взаимодействие учители-родители - Юлия Петкова, ОУ „Христо Никифоров”, гр. Ловеч

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
10/04/2017 - 11:30

Споделяме с Вас отново част от педагогическите практики, които получихме миналата година в рамките на Кампанията Дни на приобщаването 2016.

Включете се и Вие като ни разкажете за Вашите приобщаващи практики в класната стая!

Вижте как на: Дни на приобщаването 2017

 

Взаимодействието учители – родители

Ние сме екип от двама педагози- Юлия Петкова, старши учител, класен ръководител на 1. „В” клас и Мирослава Ганчева,  възпитател в 1. „В” ПИГ.  През учебната 2015/2016 г. ние работим с 23 първокласници. За нас, като педагози, е много важно малките ученици да овладяват знания, умения и компетентности в различните културно-образователни области в атмосфера на разбирателство и взаимопомощ. Водеща идея в педагогическата ни работа е да насърчаваме всяко дете да се развива, да не се притеснява от грешките си, а да се стреми да не ги повтаря, да има вярата и смелостта да преследва мечтите си. Стимулирахме и поощрявахме  първокласниците към идеята, че когато са единни и се подкрепят, могат да са успешни във всяко начинание. За осъществяването на тези отговорности за нас е много важно да привлечем и родителите. Затова планирахме и проведохме  дейности, основани на подкрепящото взаимодействие училище – семейство. Основната цел на представената педагогическа практика е чрез приобщаването на родителите  към класните мероприятия  да се  мотивират децата  да  учат и да развиват уверено своите способности в спокойна и подкрепяща среда.

През месец октомври отбелязахме 1 ноември–Денят на народните будители с празник. Децата рецитираха стихове за будителите. Помагаха какичките и батковците от 5 клас. Те показаха какво означава да отделиш от личното си време, за да  подготвиш  стиховете и за репетиции. Изнесоха освен урок по родолюбие и урок по отговорност. При предварителната подготовка на празника се водихме и от идеята, че  просвещението освен, че те учи да цениш и пазиш народността, ти помага да отвориш сърцето си и за чуждото, ако е добро. За да направим празника пъстър и разнообразен за децата включихме и втора част – изработване на маска за Хелоуин съвместно с родителите и гостите. Така всички заедно деца, родители, учители, гости развихрихме уменията и въображението си за съвместна дейност, а после се почерпихме и с лакомства.

През месец декември 2015 г. в кампанията „Национална седмица на четенето” проведохме "Маратон на четенето". В класа гостуваха родители, които четоха  детската приказка „Различни колела”. Децата се насладиха на „урок” по изразително четене на актриса от Драматичения театър в града ни. Проведохме дискусия за постъпките на героите и стигнахме до идеята, че когато между хората има единство и взаимопомощ, те са спокойни, уверени и успешни. Малките ученици  имаха възможност и да съпреживеят емоциите от чутото чрез рисуване на герои и епизоди от приказката. Усетиха  удовлетвореност и от крайния резултат- класна книжка. Основните цели на тази дейност бяха да се утвърди в класната стая атмосфера на взаимно уважение и взаимопомощ и да се насърчат децата към четенето в момент, когато се учат да четат.

С много старание и голямо желание малките ученици се подготвиха за Коледна вечер на математиката – учиха се да рецитират изразително стихове, рисуваха и оцветяваха цифри  и математически знаци. В празника се включиха и родителите: осигуриха емоционални мигове за децата - дядо Коледа да раздаде подаръци на децата.

Традиционният празник на буквите отбелязахме с интерактивен урок „Как химикалката тръгна на училище”. Първокласниците показаха знанията си за буквите и звуковете в българския език, подкрепени  от петокласници. Присъстваха много гости – родители, представители на ръководството на училището, преподаватели в класа. Празникът продължи с кулинарен конкурс „Домашни вкусотии”. В него се включиха родители и други членове на семействата на първокласниците. Малчуганите и гостите се насладиха на малки петифури, мъфини, банички, кексове и много други дребни сладки. Всички те бяха прекрасно аранжирани и изкушаваха да ги опиташ. Гвоздеят на конкурса бе майсторски аранжирано хавайско плато с плодове, което привлече погледите на всички. Първокласници, гости и родители  опитаха домашните вкусотии и анонимно гласуваха за най-добър сладкиш. На Годишното утро на класа на 24 май победителите ще получат награди. 

Описаните дейности в педагогическата ни практика положиха началото на сътрудничеството във взаимоотношенията училище-семейство. Гордеем се, че успяхме заедно с родителите да направим училището общност, където децата им да учат, да се развиват и да се себеутвърждават. Приобщаването на родителите за съвместна работа  ни носи удовлетвореност и ни дава основание да заявим своя принос в издигане на мисията и визията на ОУ „Христо  Никифоров” като УЧИЛИЩЕ, където всеки ученик учи и се развива в подкрепяща го среда, чувства се важен и специален, но и отговорен във взаимоотношенията си с другите.

Убедени сме, че споделената практика за съвместна работа с родителите е лесна за приложение и от други учители. Ще им бъде полезна за създаване на положителна атмосфера в клас във време, когато се полагат основите на класен колектив, и ще  спомогне за утвърждаването на  училището като общност.

 

 

Изготвил: Юлия Петкова, старши учител

                

 

 

 

 

Юлия Петкова, старши учител, класен ръководител и Мирослава Ганчева,  възпитател в 1. „В” клас ПИГ, ОУ „Христо Никифоров”, гр. Ловеч

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин