Споделете своите добри педагогически практики на национална конференция

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
04/02/2019 - 13:00

Вашата добра практика на Национална конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина“ 2019

11 май 2019 г. в „Международен панаир Пловдив"

 

Като част от кампанията на Център за приобщаващо образование „Дни на приобщаването“ 2019, каним Вас – учителите, директори и специалисти, работещи в училище и детска градина, да споделите свои вдъхновяващи и успешни практики, които смятате, че Вашите колеги от други учебни заведения също биха могли да приложат.

Изпратете ни своята практика и се включете като презентатор в Национална конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина“ 2019, която ще се проведе на 11 май 2019 в „Международен панаир Пловдив“.

Категории на представяне по време на конференцията:

 • Практики за работа с деца в детската градина
 • Практики с ученици в начален етап
 • Практики в прогимназиален  и гимназиален етап

Тема1: Игри и дейности за развиване на емоционални компетентности и социални умения у учениците

 • Как учите децата да разпознават своите емоции и да се справят с тях като ги изразяват по социално приемлив начин?
 • Как учите децата да разпознават емоциите на другите, да изпитват емпатия и да показват загриженост?
 • Как допринасяте за ефективно общуване между учениците?
 • Какви дейности прилагате за създаване на позитивна атмосфера в класната стая и сплотяване на класа?
 • Насърчавате ли учениците да си сътрудничат и да работят в екип и по проекти?
 • Насърчавате ли учениците си да отчитат чуждата гледна точка и да приемат различието като ценност?
 • Как преподавате на децата критично мислене, както  и отговорно взимане на решения, съобразено с етичните норми?

Тема 2: Практики за диференцирано преподаване

 • Как успявате да адресирате многообразието от способности и потребности на своите ученици в  часовете по предмети или в часа на класа?
 • Как подготвяте уроците така, че да дадете възможност всички деца да учат и участват в часа?
 • Давате ли активна и конструктивна обратна връзка на учениците си относно поведението и представянето им в училище?
 • Как насърчавате учениците си да изпробват и използват разнообразни стратегии, подпомагащи ученето?
 • Как организирате времето и пространството в класната стая така, че да подпомогнете активното учене на всяко едно дете в класа?
 • Имате ли практика да се допитвате директно до учениците за това как те биха искали да учат и какво би им помогнало?

Тема 3: Успешна работа в екип

 • Какви успешни практики прилагате, за да улесните работата в екип в училище?
 • Как подпомагате колегите си като част от съвместната ви работа?
 • Как разрешавате възникнали конфликти по време на екипната си работа?
 • Как търсите помощ от колеги?

 

Кой може да участва:

Учители, директори, зам.-директори, възпитатели, психолози, логопеди, ресурсни учители - всички, които работят в училище и детска градина.

Как можете да участвате:

Очакваме Вашите практики (максимум 2 стр.) и снимки (до 3 бр.) на имейл адрес: priobshti.se@cie-bg.eu, заедно с три имена, позиция, училище/детска градина и населено място, за кой образователен етап е приложима практиката, както и контакти за връзка с Вас.

 

Срок за участие: 25 март 2019 г.

Ако се чудите откъде да започнете, изтеглете Файла с насочващи въпроси.doc

 

Професионално жури ще разгледа получените текстове и ще отличи най-вдъхновяващите практики, а техните автори ще бъдат поканени да ги представят на специално събитие Национална конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и детска градина“ 2019, която ще се проведе на 11 май 2019 г. в гр. Пловдив.

Организаторите покриват разходите по настаняване на презентаторите.

Отличените практики ще бъдат качени на сайта priobshti.se

Екипът ни ще се свърже допълнително с покана за презентиране и подробности относно участието Ви до 10 април 2019г.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

>Повече информация за събитието и предварителна програма

РЕГИСТРАЦИЯТА е отворена.

Молим както гостите, така и за презентаторите, да попълнят формата за регистрация.

 

Сайтът Priobshti.se насърчава споделянето между професионалисти, с грижа към техните усилия  и в името на по-добро образование за децата на България.

 

*ЦПО няма да публикува снимки и текстове, които разкриват лична информация за деца или ги поставят в риск, както и ако оронват по някакъв начин достойнството на деца и възрастни. Текстовете и снимките подлежат на редакция с цел подобрявате на качеството им за целите на публикацията, но авторите ще бъдат цитирани с имената си и ще останат собственици на авторските права за тях.

Ние в Център за приобщаващо образование имаме строга комуникационна политика по отношение на използването на лични данни и изображения на деца. Затова, ако решите на снимките да присъстват и самите деца, моля подсигурете писмено разрешение от родителите им, копие от което трябва да ни изпратите.

 

Ако искате да почерпите вдъхновение или просто да прочетете какви техники и стратегии използват Вашите колеги в работата си, посетете рубриките ни:

Кампания Дни на приобщаването 2018

Конференция Практики 2018 – всички практики

Кампания Дни на приобщаването 2017

Кампанията "Дни на приобщаването 2016

Споделени добри практики

Рубрика

Добри практики – споделени от учители, родители, специалисти

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин