приобщаващи игри

Сензорен час   Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) – Свищов е комплекс за предоставяне на социални услуги в общността за деца с увреждания, който осигурява условия за обслужване на...
4 в клас с класен ръководител Мария Бъчварова от ОУ "П. Р. Славейков" Бургас гр. отблеляза „Дните на приобщаването“ 2016 като изигра 2 от предложените приобщаващи игри в...
 V СОУ " П.Р.Славейков" гр. Перник се включи в Дните на приобщаването 2016 г. Проведе се открит урок - Час на приобщаването в I "а" клас с класен ръководител г-жа...
Учениците от трети клас на ОУ "Дядо Иван Арабаджията" с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив се присъединяваме към инициативата с играта "Снимка на класа". Учениците се включиха с...
"Снимка на класа" - 3 "г" клас, 18 СОУ " Уилям Гладстон" в гр. София  
Модул 6: Стивън Хокинг и Алберт Айнщайн Тема: Дискриминация на база увреждания/СОП Описание на играта: Целта на играта е бъдат симулирани затрудненията при четене и писане, които някои деца...
Модул 4: Нелсън Мандела Тема: расизъм/дискриминация/апартейд Описание на играта: Целта на играта е да се илюстрират трудностите, произтичащи от дискриминацията и разделението на хората. Класът...
Модул 5: Махатма Ганди Тема: Ненасилие Описание на игрите: Игра 1: Избират се двама доброволци и им се дават инструкции поотделно. На първия се дава шапка и му се казва да се старае всячески...
Модул 2: Майка Тереза Тема: Предразсъдъци Описание на играта: Целта е да се онагледи дискриминацията на базата на ирационален предразсъдък, която не само препятства общуването и взаимодействието...
Модул 3: Малала Юсуфзай Тема: Права на жените/право на образование Описание на играта: Целта на играта е да покаже как лишаването от образование води до ограничаване на напредъка в живота....
Модул 1: Мартин Лутър Кинг Тема: Граждански права/сегрегация Описание на играта: Играта цели да илюстрира негативните последствия от липсата на равноправие в обществото като поставя децата в три...