Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ю | Я
Детско участие

Принципът за участие на децата е основен за философията на Конвенцията на ООН за правата на децата. Участието насърчава младите хора да бъдат въвлечени в процесите и да поемат отговорност. То им помага да замислят и осъществяват проекти и инициативи, чрез които да изразят своето мнение и да влияят на политиката и практиките отнасящи се до тях.