Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ю | Я
Медицински модел на уврежданията

Медицинският подход вижда хората с увреждания като проблем: тъй като те са „различни“, отклоняващи се от „нормалността“, трябва да се направи всичко възможно, за да бъдат адаптирани към света такъв, какъвто е. Разбирането, че хората с увреждания имат нужда само от медицинска помощ (за да бъдат „излекувани“ и да се впишат в „нормалността“), води до взимане на „компетентно“ решения за живота им от спрециалисти, които решават къде да учат, къде да живеят, къде да работят, какво да правят. (Янина, А., Николова, Г. „Игри за всички. Игри и упражнения подходящи за групи, в които участват и хора с увреждания. Наръчник за обучители, изд. ЦНЖ).