Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ю | Я
Ресурсно подпомагане

Ресурсното подпомагане за деца със специални образователни потребности има за цел да осигури допълнителна подкрепа за децата със специални образователни потребности. То е безплатно за семейството на детето и се предоставя от държавната образователна система чрез Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности в областта или съответното учебно заведение. За да получи детето Ви възможност за ресурсно подпомагане трябва да бъде насочено за такова от Екипа за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО, наричан още „комисия“) сформиран към съответния Регионален инспекторат по образованието (РИО). В състава на екипа влизат специален педагог, педиатър, психолог, логопед и други професионалисти, които ще преценят дали детето ви има нужда от допълнителна подкрепа за усвояване на учебния материал. За да научите повече за процедурата за явяване на ЕКПО и графика на заседанията му се обърнете към съответния РИО във вашата област.