Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ю | Я
Закрила на детето

Редица от мерки и структури за предотвратяване и реагиране на злоупотреба, неглижиране, експлоатация и насилие спрямо деца. Целта на закрилата на детето е да насърчава, защитава и гарантира правото на децата на закрила от злоупотреба, неглижиране, експлоатация и насилие така, както е описано в Конвенцията на ООН за правата на децата.