педагогически практики

"Не е важно всеобхватното знание,а всеобхватната способност за разбиране." Демокрит 1. Цел на педагогическата практика. Целта на тази педагогическата практика е да представи...
  Детето е активен участник в уличното движение като пешеходец, велосипедист и пътник в транспортните средства. От 2003г. е факт Учебна програма по безопасност на движението по пътищата в...
1.Представяне на практиката. ИНИЦИАТИВАТА „ИГРАЯ, СЪОБРАЗЯВАМ, ТОЛЕРАНТЕН СЪМ”   Идеята за тази инициатива се зароди след занятие в логопедичния кабинет с деца от предучилищна...
“Кристална топка”   За кого е подходяща задачата Задачата е подходяща за ученици от всички възрасти (най-малките рисуват, а по-големите могат да използват различни програми за...
ПРАЗНИЧНИЯ КАЛЕНДАР за стимулиране на етническа толерантност Актуалността на моята добра приобщаваща практика е подсказана от самия живот и работата ми като учителка в детска група със 100% ромски...
Приобщаване на учениците чрез интегриране на изкуствата в учебното съдържание по БЕЛ, АЕ и ЧП в 4 клас на ОУ „Васил Левски“, гр. Белене, обл. Плевен – споделяне на практика I....
Проект "Господари на "бисерите"   Резюме Настоящият материал представя  проект на ученици от 2”а” клас  с ръководител Мария Найденова, осъществен през...
Аз съм учител в ромско училище. Понякога е трудното задържането на децата билингви в училище и аз стигнах до извода, че трябва да намеря начин да ги привлека, за да посещават редовно училище. Всяка...
  Приобщаваща практика "Екологична култура"   ЦЕЛ: Да се повиши екологичната култура на учениците. ВРЕМЕТРАЕНЕ: 45 мин. (1 учебен час) ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА: Ученици на възраст...
Нетрадиционните родителски срещи – срещи на приобщаването   Всяко училище трябва да утвърждава своя политика за развиване на партньорството в триадата учител – ученик –...
            Приобщаване чрез магията на театъра   Главна цел на обучението в театралната група е популяризиране на театралното изкуство...
Казвам се Венелина Василева и съм начален учител в ОУ „Васил Левски“ – град Правец. Представям ви някои забавни и интересни идеи за езикови упражнения, екипна работа и креативност...
LEARNING ENGLISH IS FUN! Обучение по английски език на деца от 2 до 7 години годишна възраст     Oбучението Learning English is Fun!  е авторска програма – резултат от...
ACTING IT OUT! Театър на английски език в предучилищна възраст   Настоящата практика цели популяризирането на драма техниките и театралните проекти по чужд език, като добра практика и...
Идеята на нашата работа от месеци е да покажем на децата по разбираем начин как да подбират хранителния си режим така, че да е здравословен, но и потреблението на храни да няма отрицателно...
Представяме Ви две педагогически практики, които можете да прочетете във файлове по-долу: 1) "Работилница с родители" - открита практика във 2-ра група 2) Коледен празик в 1-ва група...
Сензорен час   Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) – Свищов е комплекс за предоставяне на социални услуги в общността за деца с увреждания, който осигурява условия за обслужване на...
  Преди дванадесет години започнах своето откривателско пътешествие като учител. След завършването на НМА „проф.Панчо Владигеров” - София се завърнах в любимото си училище НУИ...
Приобщаващи педагогически практики по проект “Заедно можем” на Училищен съвет на децата към СОУ “Иван Вазов” – град Вършец Цел на проведените практики: Превенция на...
Здравейте! Възпитател съм на ІІІ Б клас при ОУ "Васил Левски" гр. Пловдив. желая да се включа в конкурса, като ви разкажа какво правим за да мотивираме нашите ученици. Успехите на един...