Приобщаващи игри

Идеи за игри в класната стая

Всеки класен ръководител мечтае да се гордее със своя клас. Искаме учениците ни да бъдат отличници, да внимават и да участват в час, да се държат възпитано в междучасията. Отговорността за това...
  „Снимка на класа“ Необходими материали: Листове за рисуване, моливи, бои, флумастери, цветен кадастрон Какво правим: Обяснете на децата, че ще правите нестандартна „...
Идея за задача: Открийте приликите Време: 15 мин. Цел: Участниците да достигнат до разбирането, че всички човешки същества са различни и уникални и заслужават уважение и зачитане. Въпреки това,...
Идея за игра: Открий какъв съм аз Време: 15 мин. Необходими материали: Листа с различни характери и роли. Подгответе характери и роли на хора, които са различни от нас по един или друг начин...
Модул 6: Стивън Хокинг и Алберт Айнщайн Тема: Дискриминация на база увреждания/СОП Описание на играта: Целта на играта е бъдат симулирани затрудненията при четене и писане, които някои деца...
Модул 4: Нелсън Мандела Тема: расизъм/дискриминация/апартейд Описание на играта: Целта на играта е да се илюстрират трудностите, произтичащи от дискриминацията и разделението на хората. Класът...
Модул 5: Махатма Ганди Тема: Ненасилие Описание на игрите: Игра 1: Избират се двама доброволци и им се дават инструкции поотделно. На първия се дава шапка и му се казва да се старае всячески...
Модул 2: Майка Тереза Тема: Предразсъдъци Описание на играта: Целта е да се онагледи дискриминацията на базата на ирационален предразсъдък, която не само препятства общуването и взаимодействието...
Модул 3: Малала Юсуфзай Тема: Права на жените/право на образование Описание на играта: Целта на играта е да покаже как лишаването от образование води до ограничаване на напредъка в живота....
Модул 1: Мартин Лутър Кинг Тема: Граждански права/сегрегация Описание на играта: Играта цели да илюстрира негативните последствия от липсата на равноправие в обществото като поставя децата в три...
Необходими материали: Листове за рисуване, моливи, бои, флумастери, цветен кадастрон   Какво правим: Обяснете на децата, че ще правите нестандартна „снимка на класа“. Нека...
Идея за задача: Да заемем позиция – гласувай с краката си! Време: 10 мин. Цел: Участниците да формират свое мнение по отношение на различията между хората Необходими материали:...
Необходими материали: достатъчно голямо и безопасно пространство. За кого в подходяща играта: за децата в детска градина и предучилищна възраст. Преди да започнете играта: С преброяване 1, 2, 3...
За кого е подходяща играта: всички възрасти. Необходими материали: няма. За какво помага играта: развива усещането за това, че сме част от общността, инициира връзка между децата. Преди да...
  За кого е подходяща играта: за всяка възраст. Необходими материали:  няма. Необходимо е достатъчно голямо пространство според броя на децата, които участват. Разделете класа на 2...
Необходими материали: Шаблон на лице или човешка фигура, различни видове моливи, бои, флумастери, пастели. Какво правим: Раздайте на всяко едно дете лист с шаблона. Дайте им възможност да...