Добри практики

Споделяне на опит и добри практики

от родители...от учители...от специалисти...от ученици и студенти...

С удоволствие ви представяме как госпожа Даниела Петрова от СУ "Христо Ясенов", гр. Етрополе, успява да мотивира и ангажира своите ученици в една подкрепяща и усмихната класна стая

Госпожа Емилия Михайлова от СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Костинброд, представя ключови подходи и наблюдавани в практиката ѝ ползи от танцово-двигателната терапия

Психологът Донка Славчева представя опита на СУ "Свети Паисий Хилендарски", гр. Златица, при провеждането на ролеви игри за справяне с тормоза и агресията между ученици.

Госпожа Снежана Блажева представя своя опит с организиарането и провеждането на флашмоб с третокласници за Деня на народните будители като форма на работеща практика за приобщаване, ангажираност, заедност и екипност.

През отминалата учебна година стартирахме партньорство с училища в Национална програма за преодоляване на насилието. Ето как продължи програмата в 31 СУЧЕМ "Иван Вазов".

Сдружение за споделено учене ЕЛА проведе Третата конференция „Приобщаващи образователни практики“ на 7 ноември 2020 г. За първа година събитието беше изцяло онлайн, но това не попречи конференцията отново да бъде  форум за обмен на идеи, добри практики и контакти.

Тук можете да намерите презентациите, представени по време на конференцията "Приобщаващи образователни практики 2020: Приобщи.се в нови партньорства", която се проведе он-лайн на 7.11.2020 г. по проект "Приобщи.се в нови партньорства".

"Всяка практика трябва да се адаптира към съответния социокултурен контекст, в който се намира училището. Всяко дете има своята лична история и е хубаво ние да сме отворени да я чуем." - Иван Пейчев, зам.-директор на НУ "Цани Гинчев", споделя опита на училището

"Приобщаващото образование е толкова многолик процес, колкото са участниците в него. " - интервю с госпожа Петя Русинова, директор на НУ "Н. Й. Вапцаров", с. Селановци

"Училището трябва да бъде мястото, в което се чувстваме добре и правим интересни и смислени неща – всички – деца и възрастни – заедно." - интервю с Милена Милева-Дрончева, директор на 98 Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. София

"Най-важното е учениците ни да бъдат преди всичко щастливи хора, с добри сърца и с добри дела зад гърба си, защото такива хора ще променят света." - интервю с господин Генади Иванов, директор на СУ "Николай Катранов", гр. Свищов

Снимка на г-жа Франк

"Oптимизмът и позитивизмът на младите хора са благодатната почва, в която да изградим личности, уважаващи достойнството на другия, приемащи различията като богатство и част от пъстротата на света." -  интервю с госпожа Лидия Франк, директор на ПГ по транспорт „Н.Й.Вапцаров“, гр. Сливница

 "Стараем се да проектираме и реализираме наша система, която да посреща и удовлетворява индивидуалните потребности на всеки ученик" - интервю с господин Владимир Миков, директор на 137 СУ "Ангел Кънчев", гр. София

"Необходими са правилна визия и целеустременост за постигане на желаните резултати." -  интервю с госпожа Диана Петкова-Велчева, директор на НУ "Цани Гинчев", гр. Лясковец

"Когато се учим, когато питаме, когато опитваме, когато имаме подкрепата на съмишленици, можем да променим много неща към по-добро. Защото всяка реформа започва от нуждите на хората, отдолу-нагоре." - интервю с госпожа Аделина Павлова, вр. и. д. директор на СУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Златица

Тези думи принадлежат на известния американски педагог Робърт Джон Миан. Към тях той добавя, че „без сътрудничество помежду ни развитието ни е ограничено до собствените ни гледни точки.“

Включете се в нашия уебинар, за да поговорим за влиянието на професионалния стрес върху здравословното ни състояние и за релаксиращите техники, които можем да използваме за справяне с него.

През 2019 г. екипът на 104 ОУ „Захари Стоянов“, гр. София,  обнови общите пространства в училище, благодарение на участието си в проекта „Едно училище за всички“.

В рамките на Дни на приобщваването 2019 отправихме едно предизвикателство към учителите и техните класове. Да поговорят за доброто и да го потърсят в съучениците си.  

Стела Тодорова, учител в Подготвителна група на ОУ “Антон Страшимиров" с. Бохот, разказва за изграждането на навици и базови речеви умения, развиване на фината моторика и провокиране на интереса към ученето през игрови подходи при деца (3-6 год.), за които българският език не е майчин.