Приобщаващи практики в класната стая

Приобщаващи практики в класната стая

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ!

Приобщаващи практики в класната стая

Приобщаващият учител подкрепя всички свои ученици, способен е да оцени различните им възможности и има високи очаквания към всички. Използва алтернативни пътища на учене, дава гъвкави инструкции и ясна обратна връзка. Възпитава децата в дух на приемане на различието и им дава свободата самостоятелно да вземат решения.[1]

Като част от кампанията на Център за приобщаващо образование „Дни на приобщаването“ 2017, каним Вас – учителите, да споделите:

  • Как успявате да адресирате многообразието от способности и потребности в класната стая в редовните часове по предмети или в часа на класа?
  • Какви подходи използвате в преподаването си, за да улесните ученето за Вашите ученици?
  • Как подготвяте уроците така, че да дадете възможност всички деца да учат и участват в часа?
  • Давате ли активна и конструктивна обратна връзка на учениците си относно поведението и представянето им в училище?
  • Насърчавате ли учениците си да изпробват и използват разнообразни стратегии, подпомагащи ученето?
  • Как организирате времето и пространството в класната стая така, че да подпомогнете активното учене на всяко едно дете в класа?
  • Имате ли практика да се допитвате директно до учениците за това как те биха искали да учат и какво би им помогнало.

 

Как можете да участвате:

Очакваме Вашите разкази (максимум 2 стр.) и снимки (до 3 бр.) на имейл:  priobshti.se@cie-bg.eu, заедно с три имена, позиция, училище и град, както и контакти за връзка с Вас.

Срок за участие: 10 май 2017 г.

Професионално жури ще отличи най-вдъхновяващите практики, а за учителите, които са ги споделили, сме предвидили награди. Практиките ще бъдат качени на сайта priobshti.se, а в края на годината, публикувани в сборник (Сборник с добри педагогически практики/ Дни на приобщаването 2016).

 

*ЦПО няма да публикува снимки и текстове, които разкриват лична информация за деца или ги поставят в риск, както и ако оронват по някакъв начин достойнството на деца и възрастни. Текстовете и снимките подлежат на редакция с цел подобрявате на качеството им за целите на публикацията, но авторите ще бъдат цитирани с имената си и ще останат собственици на авторските права за тях.

Ние в Център за приобщаващо образование имаме строга комуникационна политика по отношение на използването на лични данни и изображения на деца. Затова, ако решите на снимките да присъстват и самите деца, моля подсигурете писмено разрешение от родителите им, копие от което трябва да ни изпратите.

Повече за Кампанията „Дни на приобщаването“ 2017.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

[1] Из „Профил на приобщаващия учител

 

>ОБРАТНО КЪМ КАМПАНИЯ 2017

В рамките на Кампания Дни на приобщаването 2016 получихме над 80 практики. Вижте ги тук: Участници в конкурса за педагогически практики/2016

В практиката си като учител по математика винаги съм се стремяла да използвам широк набор от разнообразни средства и методи, чрез които да диференцирам и индивидуализирам обучението за нуждите на моите

Екипните игри в часовете по математика в I клас. Учим заедно, помагаме си, съревноваваме се, самооценяваме своя принос и работа на екипа, забавляваме се, общуваме и участваме активно В първи клас...
Трудно ми е да напиша разказ за това, какво точно правя, за да накарам моите ученици да заобичат математиката и да са готови да вложат всичко от себе си, за да участват активно в часовете по...

Снимките показват практики, довели до позитивен резултат по отношение сплотяването на класа, разбирането и толерантността.

Класната стая е мястото, в което човек пораства. Учителите и учениците взаимно си преподавамe уроци по приобщаване. За да бъде мотивиран един ученик и ние учителите адекватно да отговаряме на...
Общо представяне Практиката, която представям е разработена съвместно с колегите от Професионално учебната общност, която съществува вече втора година в нашето училище. Реализацията е резултат от...
Моята добра практика е насочена към изграждане на умения за създаване на портфолио на ученици от VI и X клас. Избрах този похват, за да вляза в ролята на организатор, консултант и помощник в основата...
Използването на интерактивните методи на обучение и информационните технологии повишава емоционалното и познавателното равнище в обучението. Методът на проектите дава възможност през отделните етапи...
Все повече нормативни документи, закони, правилници и методически статии застигат учителя в и без това натовареното му ежедневие, за да му укажат или помогнат, как да преподава най-добре, как да...
В шести клас са предвидени малко на брой часове по лексикология, но е необходимо учителят постоянно да работи за овладяване на умения от учениците за осмисляне на лексикалното значение на думите и да...
Бих искала да споделя с вас една част от многото дейности, които правим с моите ученици. Както всеки колега, в началото на първи клас, и аз поемам едни ''разноцветни стъкълца''....
Ученето е по-добро, когато сме заедно! Казвам се Мая Стаменова, учител по английски език в СУ “Христо Ясенов“, гр. Етрополе. През учебната 2016/2017 година преподавам в 11-ти клас, като...
В края на учебната година реших, че след положения труд през цялата година от моя страна и от страна на учениците, е редно да покажем на техните родители колко много нови знания и умения са...
Посветила съм професионалният си живот на любимото си занимание, а именно работа с децата. Точно тази любов към децата ме крепи и ми помага вече 22 години да не се отказвам и да се стремя да...
Заложена като приоритет, настоящата разработка е обобщение от проведената практика в ДГ „Пламъче“ към Националната програма „С грижа за всеки ученик“, модул 2 - „...

Превръщане на групата в общност и изграждането на работещи екипи изисква време, внимание и търпение и най-вече, зачитане на възможностите на всяко дете, на неговите уникални характеристики и качества.

В съвременния свят на проблематизирани морални ценности и засилваща се агресия от изключително значение е да се потърсят такива методи и форми на обучение, които ще създадат развиваща и подкрепяща...
Предучилищният  период е много ценен и значим в живота на човека. Безспорни авторитети за детето в тази възраст са възрастните (родители и екипа в детската градина), които оказват съдействие...
Искам да споделя своя опит за една на практика осъществена ситуация по математика за измерване на течности и вещества, в която децата учиха чрез игра и силно мотивирани и ентусиазирани пренесоха...
Обучението по български език и литература има първостепенно значение за постигане на ДОС в българското училище. В процес на духовна криза човек се обръща към онова, което е истинско и изначално...